Konferencja

Fair Design

Poczynając od 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczął organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W naszym zamierzeniu konferencje te miałyby stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.

Pierwszą z tych konferencji poświęciliśmy różnym formom aktywności występującym we współczesnym społeczeństwie. To właśnie aktywność w stopniu znacznie większym niż dawniej kształtuje naszą świadomość. Tradycyjne metody poznawania świata oparte o bierne przyswajanie wiedzy zdobytej i przetworzonej przez innych (edukacja, literatura, prasa, telewizja, etc.) są coraz częściej uzupełniane (lub wręcz zastępowane) przez aktywne/interaktywne formy poznania. Dzieje się tak zarówno w świecie realnym (praca, aktywna rekreacja, podróże, relacje międzyludzkie), jak w wirtualnym. Obie te sfery zresztą się przenikają. Tym zjawiskom towarzyszy rozszerzanie obszaru doświadczania na cały świat oraz przyspieszenie tempa ich zdobywania (ale też weryfikowania). Te nowe formy nakładają się lub przeplatają z tradycyjnymi, zwłaszcza że, jak nigdy wcześniej, obok siebie (bądź wspólnie) realizowane są przez przedstawicieli różnych generacji – od kilkuletnich dzieci po osoby w wieku 80+.

pobierz informację >>> FAIR DESIGN 2015

Program

+ PDF do ściągnięcia

Konferencja zaplanowana jest na dwa dni i będzie podzielona na sześć sesji. Pierwsza z nich, teoretyczna, ma skupić się na opisie stanu współczesnego społeczeństwa z punktu widzenia nauk humanistycznych i społecznych oraz teorii wzornictwa. Kolejne sesje poświęcone będą prezentacji praktycznych rozwiązań projektowych powiązanych z następującymi tematami: aktywność w pracy, aktywność w czasie wolnym, aktywność w sieci, aktywność w społeczeństwie po-cyfrowym, nomadyzm i aktywność ludzi w wieku lat 80 i więcej. Prezentacjom towarzyszyć będzie teoretyczne wprowadzenie do poszczególnych problemów, a także podsumowanie wniosków. Po konferencji Akademia Sztuk Pięknych opublikuje wszystkie związane z nią materiały.


***

1 DZIEŃ| CZWARTEK, 24 września

9.30 – 10.15 – rejestracja uczestników konferencji

10.15 – 10.25 – oficjalne otwarcie konferencji – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
10.25 – 10.35 – przemówienie powitalne  – prof. Ksawery Piwocki / Dziekan Wydziału Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
10.35 – 10.45 – przemówienie powitalne – dr Józef A. Mrozek / Katedra Teorii i Historii Designu, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Sesja teoretyczna (10.45 – 12.15)
10.45 – 11.15 – prof. Lars Dencik / Roskilde University, Dania – „Funkcje projektowania w świecie coraz mniej projektowalnym” (The Functions of Design in an Increasingly Non-designable World)
11.15 – 11.45 – prof. Mirosława Marody / Uniwersytet Warszawski – „Formatowanie społeczeństwa” (Redesigning Society)
11.45 – 12.15 – prof. Gianni Vattimo / Università degli Studi di Torino, Włochy – „Przeprojektowywanie ludzkości” (Redesigning Humanity) >>> zmiana: prof. Andrzej Leder / Instytut Filozofii i Socjologii PAN – „Nieświadome projektowanie przestrzeni miejskiej”

12.15 – 12.30 – przerwa na kawę

Aktywność i nomadyzm (12.30 – 13.45)
12.30 – 12.50 – prof. Krystyna Iglicka-Okólska / Uczelnia Łazarskiego – „Aktywność i nomadyzm” (Activity and Nomadism)
12.50 – 13.10 – dr Anita Basińska, Agnieszka Jacobson-Cielecka / School of Form (SWPS) – „Między koniecznością a wyborem – współczesne oblicza nomadyzmu” (Between Necessity and Choice – The Contemporary Face of Nomadism)
13.10 – 13.25 – Joanna Jurga / Mortis Design – „Pogrzeb nomadyczny” (Nomadic Funeral)
13.25 – 13.45 – dyskusja

13.45 – 14.45 – lunch

po przerwie

Aktywność w pracy (14.45 – 16.00)

14.45 – 15.05 – prof. Alison J. Clarke / University of Applied Art and Design in Vienna, Austria – „Historie projektowania i alternatywne modele pracy” (Design Histories & Alternative Models of Work)
15.05 – 15.20 – Wiktoria Lenart /Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – „Wokół biurka – zmiana formy mebla w zależności od współczesnych potrzeb człowieka aktywnego” (Around the Office – changing forms of furniture depending on the contemporary needs of the active person)
15.20 – 15.35 –  Magdalena Zadara / Polidea – „Aktywni Specjaliści: zmiana na rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej” (Active Professionals: a New Generation Products for a New Generation of People)
15.35 – 16.00 –  dyskusja

16.00 – 16.15 – przerwa na kawę

16.15 – 16.30 – dr Ece Canli / University of Porto, Portugalia – „Sprawiedliwie i nienormatywnie: dekonstrukcja jako metoda projektowania” (Fairly and Queerly: De-construction as a Method in Design)

16.30 – 17.00 – prof. Guy Julier / University of Brighton, Victoria & Albert Museum, Wielka Brytania, „Kultura projektowania i gospodarki designu” (Design Culture and Design Economies)


***

2 DZIEŃ| PIĄTEK, 25 września

10.00 – 10.05 – oficjalne otwarcie drugiego dnia konferencji

Aktywność i czas wolny (10.05 – 11.45)
10.05 – 10.35 – prof. Susan Yelavich  / The Parsons New School of Design, Stany Zjednoczone – „Produkt(ywny) (i) odpoczynek” (Product(ive) Leisure”)
10.35 – 10.50 – Dorota Kabała / We Design for Physical Culture – „Projektowanie sprzętu sportowego dla nowych dyscyplin – obserwacje projektanta” (Designing sport equipment for new disciplines – designer’s observations)
10.50 – 11.10 – prof. Maria Benktzon / Veryday, Szwecja – „Zajęcia w czasie wolnym wśród seniorów” (Leisure Activity of the Elderly People)
11.10 – 11.25 – dr Robert Pludra / Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie -„Wokół projektowania społecznego. Projektowanie dla nas” (On social design. Designing for us)
11.25 – 11.45 –  dyskusja

11.45 – 12.00 – przerwa na kawę

Aktywność i narzędzia cyfrowe (12.00 – 13.45)
12.00 – 12.20 – dr Alek Tarkowski / Creative Commons Polska – „Czy da się zaprojektować aktywność w Sieci?” (Can Online Engagement Be Designed?)
12.20 – 12.35 – Bartosz Stodulski / Laboratorium EE – „Zasoby / Obiekty kultury w przestrzeni cyfrowej” (Resources / Cultural Objects in the Digital Space)
12.35 – 12.50 – Małgorzata Dzierżewicz / Polidea – „Metody aktywnej wymiany wiedzy stosowane w branży nowej technologii” (Foster Active Knowledge Exchange by Understanding the Society of Information)
12.50 – 13.20 – dr Paweł Pokutycki / Royal Academy of Art, Haga, Holandia „Interakcje post-cyfrowe” (Post-digital Interactions)
13.20 – 13.45 – dyskusja

13.45 – 14.45 – lunch

po przerwie
14.45 – 15.05 – Zoe Ryan / The Art Institute of Chicago, Stany Zjednoczone – „Patrzysz? Przestrzeń wystawiennicza” (Are you Looking? The Space of Exhibitions)

Inne znaczenia aktywności (15.05 – 16.00)
15.05 – 15.25 – dr Ewa Sidorenko / University of Greenwich, Wielka Brytania – „Projekt HUG – kulturowa interwencja w przestrzeni publicznej: wyartykułowanie wykluczenia społecznego” (HUG Project – cultural intervention in public space: articulating social exclusion)
15.25 – 15.40 – Karina Marusińska / Wydział Ceramiki i Szkła, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – „Projekt HUG” (HUG Project)
15.40 – 16.00 – dr Michael Leube, dr Dominik Walcher / University of Applied Sciences, Salzburg, Austria – „Vice versa: pokrzywdzeni a design” (Vice Versa: The Underprivileged and Design)

16.00 – 16.15 – przerwa na kawę

16.15 – 16.30 – dr Iwo Zmyślony / Uniwersytet Warszawski, School of Form (SWPS) – „Zaciemnianie werbalne i wiedza ukryta jako kluczowe aspekty myślenia projektowego (Verbal overshadowing and tacit knowledge as key aspects of design thinking)

16.30 – 16.50 – dr Daniel Zieliński / Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – „Brak aktywności”

16.50 – 17.00 – podsumowanie i oficjalne zamknięcie konferencji

Miejsce

Konferencja FAIR DESIGN 2015 odbędzie się w audytorium nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. Budynek stanowi rozbudowę historycznego gmachu projektu Alfonsa Graviera z 1911 roku. Przebudowę wykonała znana pracownia architektoniczna JEMS Architekci. W nowym kompleksie budynków uczą się studenci Wydziału Rzeźby, Wydziału Scenografii, Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. W pobliżu znajdują się m.in. Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Fryderyka Chopina. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie posiada kilka budynków rozproszonych w różnych punktach miasta.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Partnerzy

Partner strategiczny

Zadaniem Culture.pl, flagowej marki Instytutu Adama Mickiewicza, jest promocja Polski i polskiej kultury zagranicą. Pod marką Culture.pl prezentujemy wysokiej jakości inicjatywy i wydarzenia z zakresu muzyki, sztuki czy designu. Portal Culture.pl  to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. To także największe i najbardziej wszechstronne źródło wiedzy o polskiej kulturze. Specjalna zakładka poświęcona  designowi prezentuje najnowsze trendy we współczesnym polskim designie i najnowsze projekty polskich projektantów. Zakrojona na szeroką, ogólnoświatową skalę promocja polskiego wzornictwa to jeden z priorytetów operacyjnych Instytutu Adama Mickiewicza. Design służy jako platforma do prezentacji współczesnej polskiej kultury i promocji polskiej kreatywności. Kluczem do sukcesu jest owocna współpraca z renomowanymi partnerami, takimi jak: Ventura Lambrate (Mediolan), London Design Festival, Maison&Objet (Paryż), Paris Design Week, DW! Sao Paulo Design Weekend, Inno Design Tech Expo (Hongkong), Business of Design Week (Hongkong), Istanbul Design Week, International Furniture Fair Singapore, Design Trade Copenhagen, International Contemporary Furniture Fair (Nowy Jork), Wanted Design (Nowy Jork), Stockholm Furniture and Light Fair, What Design Can Do! (Amsterdam), Dutch Design Week (Eindhoven) oraz Wallpaper*. www.culture.pl


Partnerzy instytucjonarni

Partnerzy medialni

Sponsorzy

 

Podziękowania kierujemy także do BMW Polska

Galeria