Idea

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE TEORII I KRYTYKI DESIGNU „FAIR DESIGN”

W 2015 roku Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczął organizowanie cyklu konferencji poświęconych teorii i krytyce wzornictwa, które musi dostosować się do coraz szybciej zmieniających się uwarunkowań społecznych, kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. W naszym zamierzeniu konferencje te mają stać się forum umożliwiającym dyskusję wykraczającą poza zawodowe środowisko projektantów.

Taka wymiana poglądów toczy się już od dłuższego czasu na świecie, co umożliwia tak teoretykom, jak praktykom projektowania lepsze zrozumienie celów, metod i strategii designu w coraz szybciej zmieniających się warunkach funkcjonowania społeczeństw. W miarę, jak wzornictwo coraz częściej postrzegane jest jako rodzaj „kultury designu“, w dyskusję tę włączają się specjaliści z innych dziedzin, jak filozofia, socjologia, ekonomia czy antropologia kultury. W Polsce jednak taka debata właściwie nie istnieje i platforma wymiany poglądów na te tematy ogranicza się do publikacji w czasopismach naukowych, zawodowych oraz popularnych tygodnikach i dziennikach. Drukowane tam teksty rzadko tylko stykają się z odmienną refleksją czy rzetelną krytyką, nie prowadzą więc ani do prawdziwej wymiany myśli, ani do kształtowania kompleksowego poglądu na stan dzisiejszego wzornictwa.

Międzynarodowe Konferencje Teorii i Krytyki Designu FAIR DESIGN mają zainicjować debatę na temat zdefiniowania bądź zastosowania istniejących już narzędzi badawczych, które posłużą do opisu i analizy zmian zachodzących we współczesnym projektowaniu. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą okazją do wymiany poglądów między teoretykami z różnych dyscyplin, a praktykami wzornictwa. Od teoretyków oczekujemy opisu stanu współczesnego społeczeństwa z perspektywy nauk humanistycznych i społecznych (w tym zajmujących się teorią designu), od praktyków podzielenia się refleksjami na temat ich doświadczeń w projektowaniu dla dzisiejszego nieustabilizowanego świata. Do udziału w konferencjach zapraszamy ludzi związanych zarówno z projektowaniem, jak ze sztuką, filozofią, antropologią czy ekonomią. Od wszystkich oczekujemy refleksji odnoszących się do szybko zmieniających się relacji w kulturze, polityce, społeczeństwie i, oczywiście, w designie. Referaty wygłaszane są po polsku i angielsku (tłumaczenie symultaniczne).

Organizator

KATEDRA HISTORII I TEORII DESIGNU, WYDZIAŁ WZORNICTWA, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest jednym z najbardziej liczących się wydziałów projektowych w Polsce, ukierunkowanym na kształcenie w dziedzinach projektowania produktu, komunikacji wizualnej oraz mody. Zagadnienia poruszane w trakcie studiów są zróżnicowane i obejmują zarówno sztuki stosowane, jak wzornictwo korzystające z nowoczesnych, zaawansowanych technologii, zarówno współczesnych, jak wybiegających w przyszłość. W programie kształcenia na Wydziale Wzornictwa podejmowane są tzw. badawcze tematy projektowe, które odnoszą się do aktualnych problemów cywilizacyjnych. Praktyczne działania projektowe wspomagane są przez Katedrę Historii i Teorii Designu, której zadaniem jest nauczanie w zakresie historii, teorii i krytyki projektowania, poprzez organizowanie seminariów, wykładów, wystaw, konsultacji oraz prowadzenia dyplomowych prac teoretycznych. Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie otrzymał 13 miejsce w Red Dot Design Ranking 2013: Universities in Americas and Europe.

Rada Programowa

prof. Bruce Brown, Royal College of Art w Londynie (Wielka Brytania)
Bruce Brown jest profesorem gościnnym na Royal College of Art w Londynie. Wcześniej był V-ce Kanclerzem ds. Badań na Uniwersytecie w Brighton, Dziekanem Wydziału Sztuki i Nauk Humanistycznych oraz profesorem na Wydziale Projektowania na tej uczelni. Decyzją rady ds. Finansowania dla Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji i Walii został wybrany na przewodniczącego głównego panelu odpowiedzialnego za Sztukę oraz Nauki Humanistyczne w UK Research Excellence Framework 2014. Ostatnio pracował dla organizacji w Australii, Portugalii, Hong Kongu i Izraelu oraz prowadził liczne wykłady na temat badań w sztuce. Jest redaktorem Design Issues Research Journal oraz członkiem Królewskiego Towarzystwa Wspierania Sztuki.


prof. Prot Jarnuszkiewicz / prorektor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Studiował na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Profesor sztuk plastycznych. W kadencji 2016–2020 dziekan Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi na tym Wydziale Pracownię Relacji Wizualnych. Działa twórczo na dwóch polach – fotografii artystycznej oraz reżyserii światła i projekcji wideo w spektaklach teatralnych. Od 2007 roku współpracuje m.in. z Teatrem Rozmaitości, Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Teatrem Narodowy w Warszawie, a także z Teatrem Nowym w Poznaniu i Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Autor licznych publikacji, w tym trzech monografii. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016). Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu kolekcjach prywatnych oraz muzeach w kraju i za granicą.


dr Katarzyna Kasia / Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich
Filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka książki Rzemiosło formowania. Luigiego Pareysona estetyka formatywności, tłumaczka tekstów włoskich filozofów (Pareyson, Vattimo i in.).


dr hab. Magda Kochanowska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa, Katedra Teorii Designu
Z wykształcenia jest projektantką, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przez wiele lat była redaktorem w kwartalniku projektowym 2+3D. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Zajmuje się teorią i krytyką designu oraz metodologiami projektowymi. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i zagranicą. W 2014 roku tworzyła „Polish Job” – wystawę polskiego designu prezentowaną podczas Design Week w Mediolanie. Była kuratorem generalnym polskiej prezentacji designu na II Biennale Designu w Istambule 2014. W 2016 roku zrealizowała wystawę polskiego projektowania w ramach XXI Triennale di Milano.
Kontakt: magda.kochanowska@asp.waw.pl


dr Józef A. Mrozek / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa, Katedra Teorii Designu
Od 1978 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, do 2004 w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki, od 2005 do 2016 roku był kierownikiem Katedry Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii. W latach 1999-2003 redaktor naczelny miesięcznika „Meble Plus”, współpracował z kwartalnikiem „2+3D grafika plus produkt”. Autor licznych publikacji poświęconych wzornictwu, sztuce użytkowej i architekturze. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Design History Society.


dr hab. Monika Murawska / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzywydziałowa Samodzielna Katedra Kształcenia Teoretycznego
Absolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmowała się przede wszystkim historią filmu. Studiowała na Université Paris X Nanterre i Katholieke Universiteit Leuven. W 2008 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim poświęcony współczesnej fenomenologii francuskiej. Jest trzykrotną stypendystką Rządu Francuskiego, sekretarzem redakcji Przeglądu Filozoficzno – Literackiego i członkiem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Tłumaczy z języka francuskiego; jest także autorką książek: Problem innego (2005) i Filozofowanie z zamkniętymi oczami (2011) oraz licznych artykułów na temat fenomenologii sztuki.


prof. Michał Stefanowski / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa, Katedra Projektowania
Projektant produktów, małej architektury, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej. Obecnie w zespole projektowym INNO+NPD. Autor i współautor projektów kilkudziesięciu produktów, pięciu systemów informacji, oraz licznych projektów graficznych i wizerunkowych. M.in. współautor projektów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, systemów informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie, oraz funkcjonującej do niedawna identyfikacji wizualnej Narodowego Banku Polskiego. Autor artykułów o wzornictwie, kurator wystaw, juror konkursów. Były prezes SPFP (Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych), były członek Zarządu BEDA (Bureau of European Design Association). Uczestnik spotkań konsultacyjnych Komisji Europejskiej. Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.


prof. Susan Yelavich / Parsons School of Design
Profesora emerita, wieloletnia dyrektor programu studiów magisterskich (wzornictwo i projektowanie) na Wydziale Historii i Teorii Sztuki w Parsons The New School for Design. Była także wykładowczynią mediolańskiej Nuova Accademia di Belle Arti we Włoszech, a także Instytutu Demokracji i Różnorodności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Zajmuje się powiązaniami między wzornictwem i literaturą, a także między materiałami i architekturą. Yelavich jest autorką licznych artykułów i książek, w tym Design as Future-Making („Projektowanie jako kreowanie przyszłości”, 2014), Contemporary World Interiors („Współczesne wnętrza na świecie”,2007), Pentagram/Profile (2004), Inside Design Now („Współczesne wnętrze wzornictwa”, 2003), Design for Life („Wzornictwo na całe życie”, 1997), oraz The Edge of the Millennium: An International Critique of Architecture, Urban Planning, Product and Communication Design („Na krawędzi tysiąclecia: międzynarodowe ujęcie krytyczne architektury, planowania przestrzennego, produktu i komunikacji we wzornictwie”, 1993). Była członkinią Akademii Amerykańskiej w Rzymie (2003-2004), a także wicedyrektorką programów publicznych w nowojorskim Narodowym Muzeum Wzornictwa imienia Coopera Hewitta.

dr Joanna Rutkowska – współpraca
Joanna działa na przecięciu designu i badań, biznesu i edukacji oraz technologii i sztuki. Interesuje ją także realizacja procesów projektowych w ujęciu wielokulturowym. W ramach doktoratu zrealizowanego na Tallinn University w Estonii, stworzyła narzędzie do przekazywania wyników pracy projektantów i projektantek do biznesu. Jest absolwentką informatyki. Na KULeuven w Belgii poznawała tajniki sztucznej inteligencji. Praktykę projektową doskonaliła w StudioLab na TUDelft w Holandii. Uczyła się pisać o dizajnie w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Z kolei w IDEO U Community of Practice rozwijała kompetencje z obszaru kreatywnego przywództwa. Dzieli się wiedzą projektową ze studentami i studentkami uczelni w Polsce i za granicą.

Edycje

KOLEJNE EDYCJE MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI TEORII I KRYTYKI DESIGNU „FAIR DESIGN”

FAIR DESIGN 2015 – Aktywność / Activity
FAIR DESIGN 2018 – Nadmiar / Excess
FAIR DESIGN 2023 – Emocje / Emotions

Wydawnictwa

KSIĄŻKI WYDANE PO KONFERENCJACH FAIR DESIGN

„Fair Book: NADMIAR / EXCESS”
redakcja naukowa dr Katarzyna Kasia, dr Magda Kochanowska,
Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2018, ISBN 978-83-66098-16-9 [PDF]

„Fair Book: AKTYWNOŚĆ / ACTIVITY”
redakcja naukowa dr Katarzyna Kasia, dr Magda Kochanowska,
Wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2017,  ISBN 978-83-65455-65-9 [PDF]